Smart

Stedujte nás _  / In

Kontakt

Quick'n'Smart Solutions s.r.o.

Business'n'Career Advisory

IČO: 46 749 900
IČ DPH: SK 2023555600
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo 22495/S

+421 911 833 554

+421 903 495 944

maria.ruskova@quick-smart.sk

ivan.rusko@quick-smart.sk

Pod stráňou 34 | 974 09

Banská Bystrica