Smart

Stedujte nás _  / In

Rozvoj lídrov

Sme presvedčení, že potenciál byť lídrom je v každom človeku. Stať sa lídrom je však náročná a dlhá cesta. Vieme vám byť na nej oporou.

Naším cieľom je, aby sa z manažérov stali nasledovania hodní lídri. Preto sú rozvojové leadership programy zamerané na objavovanie, podporu a rozvoj líderského potenciálu lídrov na rôznych úrovniach riadenia a vedenia zamestnancov a firiem.

Ako to robíme?

 1. Individuálne:
  • on-to-one tréningy
  • business a leadership koučing
  • business a leadership mentoring


 2. Skupinovo:
  • ucelené skupiny lídrov z jednej spoločnosti
  • zmiešané skupiny lídrov z viacerých spoločností

Ako tvoríme leadership rozvoj?

 1. Prispôsobujeme ho aktuálnym potrebám firmy alebo lídra.
 2. Poskytujeme ucelené rozvojové témy, pripravené a ponúkané ako balíčky.

Aké balíčky rozvojových leadership tém ponúkame?

 1. Typologické vedenie
  • typológia zamestnancov podľa temperamentu a štýlu práce
  • ako odhaliť a prečítať jednotlivé typy zamestnancov
  • motivujúce vedenie rôznych typov zamestnancov
 1. Emocionálne vyspelý líder
  • líder a vlnový efekt emócií
  • 5 pilierov EQ v živote lídra
  • ako zvládať negatívne emócie a zostať emočne stabilný
  • reziliencia ako cesta k úspechu

 

 1. Vedomé a hodnotové líderstvo
  • autentický líder ako vzor
  • motivácia psychologickým bezpečím a napĺňaním potrieb
  • hodnoty a zmysel vo vedení zamestnancov
 1. Vedenie náročných rozhovorov so zamestnancom
  • motivačný, kritický, hodnotiaci a výpovedný rozhovor
  • spôsoby vedenia jednotlivých rozhovorov
  • ako nemanipulovať a odolať manipulácii počas náročného rozhovoru

Quick´n´Smart Solutions

Neváhajte nás kontaktovať