Smart

Stedujte nás _  / In

Krízové riadenie firiem

Máme rozsiahle skúsenosti s projektami transformácií firiem, mimosúdnych a prevádzkových reštrukturalizácií.

Na základe zadania klienta a zmluvného mandátu, preberieme riadenie firmy s cieľom prekonať krízový stav, revitalizovať a stabilizovať firmu. Preberáme manažérsku zodpovednosť za finančné a prevádzkové výsledky firmy. Konáme rýchlo, dôrazne a efektívne, aby sme zabránili ďalšiemu poklesu hodnoty firmy a eliminovali riziká. Štandardne vstupujeme do rokovaní s veriteľmi, bankami, kľúčovými obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a odborovými organizáciami vo firme.

 

Výsledkom krízovej intervencie je zvýšenie hodnoty firmy, optimalizácia kľúčových výkonnostných ukazovateľov. S tým je spojená finančná a prevádzková pripravenosť na predaj spoločnosti, na vstup strategického alebo finančného investora, alebo proces firemnej fúzie, konsolidácia, prípadne iné strategické riešenie.

Quick´n´Smart Solutions

Neváhajte nás kontaktovať