Smart

Stedujte nás _  / In

Strategické riadenie M&A transakcií

Naša pridaná hodnota pre klienta je založená na dôslednom porozumení vízie, strategickej trhovej pozície a zároveň finančnej, právnej a procesnej expertíze pri implementácii a presnom dokončovaní všetkých fáz M&A transakcie.

Klientovi pripravíme akvizičnú stratégiu, analýzu trhu a potenciálnych subjektov vhodných pre iniciovanie úvodných rokovaní. Osobne vedieme proces vyjednávania týkajúcich sa podstatných náležitostí a podmienok transakcie. Zabezpečíme súvisiacu právnu agendu – Letter of Intent, NDA, Term sheet, Transakčné dokumenty ako napr. investičné zmluvy, akcionárske zmluvy, zmluvy o prevode obchodných podielov, akcií a pod.).

Riadime proces prípravy data room, komplexného due diligence. Na základe našich skúseností poradíme s kalkuláciou Enterprise vale a optimalizáciou hodnoty transakcie. Predvídame možné investičné, právne a finančné riziká, komunikujeme vo veci transakcie s bankami a kľúčovými obchodnými partnermi. Realizujeme alebo dohliadame na post-merger integráciu.

Quick´n´Smart Solutions

Neváhajte nás kontaktovať