Smart

Stedujte nás _  / In

Ivan Rusko
 • Rešpektovaný krízový manažér s medzinárodnými skúsenosťami v rôznych priemyselných odvetviach.
 • Viac ako 25-ročné skúsenosti v riadení veľkých transformácií a reštrukturalizácií priemyselných podnikov.
 • Komplexná manažérska zodpovednosť za finančné výsledky (Balance sheet, P&L report, Cash flow) v 4 spoločnostiach.
 • Úspešne realizovaných 9 projektov v oblasti M&A transakcií a post-merger integrácií v štyroch krajinách.
 • Riadenie medzinárodných projektov výstavby priemyselných závodov, výrobnej a logistickej infraštruktúry, inštalácie technológií a uvedenia do prevádzky. Manažérska zodpovednosť za CAPEX v rozsahu 10 – 12 mil. EUR.
 • Realizované projekty transformácií a organizačných zmien vo firmách a prípravy firiem na fúzie a akvizície.

Referencie v odvetviach

 • Metalurgia a tlakové odlievanie hliníka
 • Environmentálne technológie a odpadové hospodárstvo
 • Recyklácia a zhodnocovanie materiálov
 • Automobilový priemysel a strojárstvo
 • Celulózový a papierenský priemysel.

Kontakt

+421 911 833 554
ivan.rusko@quick-smart.sk