Smart

Stedujte nás _  / In

Rozvoj zamestnancov

„Jednoznačne najväčším aktívom spoločnosti sú jej ľudia. Vôbec nejde o to, či je produktom auto alebo kozmetika. Spoločnosť môže byť iba tak dobrá, akou ju urobia ľudia“. (Mary Kay Ash)

Ako to robíme?

 1. Individuálne:
  • on-to-one tréningy
  • individuálny koučing
  • individuálny mentoring 2. Skupinovo:
  • ucelené skupiny zamestnancov z jednej spoločnosti
  • zmiešané skupiny zamestnancov z viacerých spoločností
  • tímový koučing

Ako tvoríme rozvoj zamestnancov alebo tímov?

 1. Prispôsobujeme ho aktuálnym potrebám firmy alebo zamestnanca / tímu.
 2. Odporúčame najmodernejšie rozvojové témy tímov alebo jednotlivcov.

Aké témy v rozvoji zamestnancov najčastejšie realizujeme?

 • Ako zvládať náročné situácie v pokoji a profesionálne.
 • Odolávanie manipulácii a kontramanipulatívne techniky.
 • Odolnosť a zvládanie námietok a tlaku zo strany okolia.
 • Emocionálna stabilita a schopnosť riadiť vlastné emócie v komunikácii.
 • Ako prekonať stres a strach.
 • Zvládanie negatívnych emócií v práci a osobnom živote.
 • „Hovor rečou toho druhého“. Schopnosť čítať iných a hovoriť ich rečou tak, aby sme ich presvedčili.
 • Prezentačné a sebaprezentačné techniky s pozornosťou na neverbálnu komunikáciu.
 • Ako byť asertívny a zároveň empatický v komunikácii s klientom?
 • Naučte sa vystupovať pred kamerou s nadhľadom a v pohode.
 • Náš tím a naša tímová spolupráca. Čo nás spája a v čom sme dobrí?

Quick´n´Smart Solutions

Neváhajte nás kontaktovať