Smart

Stedujte nás _  / In

Mária Rusková

Osobné hodnoty a prístup:

Pri práci na rozvoji osobnostných a líderských kvalít rešpektujem individualitu a hodnoty ľudí okolo mňa. Pravda nie je iba jedna, je to uhol pohľadu. Som veselý a optimistický človek, ktorý má rád ľudí, život a kreatívne riešenia. To sa odráža aj v mojom osobnom motte: „Ak ti život ponúkne citrón, vyžmýkaj ho a urob si limonádu.“

Kľúčové skúsenosti:

 • Strategické riadenie ľudských zdrojov
 • Leadeship rozvoj lídrov všetkých riadiacich úrovní
 • Rozvoj komunikačných zručností a emocionálnej stability zamestnancov a lídrov
 • Rozvoj tímov v tímovej spolupráci a dosahovaní cieľov
 • Individuálny a tímový business koučing
 • Individuálny business mentoring

Referencie v odvetviach

 • Zdravotná starostlivosť
 • Farmácia
 • Laboratórna diagnostika
 • Školstvo a vzdelávanie
 • Finančný sektor
 • Automobilový priemysel a strojárstvo
 • Stavebné materiály

Kontakt

+421 903 495 944
maria.ruskova@quick-smart.sk

Profil:

Mária pôsobí v oblasti rozvoja a riadenia ľudského kapitálu od roku 2001. Riadila mnohé náročné HR projekty (riadenie ľudských zdrojov) v slovenskom i medzinárodnom korporátnom prostredí. Pôsobila v bankovníctve, kde začínala ako HR špecialista v Slovenskej sporiteľni, a.s. Viedla oddelenie pre výbery, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v Poštovej banke, a.s. a pôsobila ako Manažér ľudských zdrojov v OTP Banke Slovensko, a.s.

V súčasnosti pôsobí ako medzinárodne certifikovaný business kouč a kouč leadership, osobnostného a mentálneho rozvoja. Zároveň je aktívnym trénerom komunikačných, osobnostných a leadership zručností a rozvoja emocionálnej vyspelosti.

Pôsobí tiež ako odborný garant a vyučujúci programu Master of Science (MSc.) v module Manažment ľudských zdrojov a v module Organizačné správanie na Health Management Academy. Ako odborný garant a tréner  zastrešuje program EQ and Value of Your Life na Human Behaviour Institute.

Mária ukončila doktorát z filozofie na Univerzite Mateja Bela, manažérske vzdelanie MBA Senior Executive na The Nottingham Trent University, vyštudovala pracovnú psychológiu a získala medzinárodný certifikát v koučingu, vydaný International Coaching Federation. Zároveň je certifikovaný kouč na prácu s emóciami.