Smart

Prečo práve PRE MŇA?

Často v leadershipe riešime otázku, ako motivovať, ako byť líder, ako si získať a udržať zamestnancov, ako rozvíjať talenty, ako….ako…

A čo si tak položiť otázku:

„Prečo by práve pre mňa mohli chcieť títo ľudia pracovať?“ alebo

„Čím môžem ja týchto ľudí nadchnúť pre spoluprácu?“ alebo

„Čím ja prispievam k ich (de)stabilizácii?“ alebo

“Ak by som bol nimi, prečo by som (ne)chcel pracovať pre SEBA?“

Vnímať, poznať a chápať to, čo je vo mne pre iných lákavou, stabilizujúcou a motivujúcou (ale aj demotivujúcou a frustrujúcou) črtou je možno ešte dôležitejšie, ako poznať všetky techniky leadershipu. Zaujímavé je, že len málo lídrov si kladú otázku o sebe samých. Skvele sa naučia uplatňovať techniky riadenia a vedenia, absolvujú množstvo školení, ale to „ICH V NICH“ nevnímajú.

Sú lídri, ktorí neprešli školeniami, ale to ICH V NICH je pozitívnym „lákadlom“ pre mnohých. A sú aj lídri, ktorí prešli množstvom školení, ale to ICH V NICH buď iných odrádza alebo ani sami nevedia, čo to je a tak s tým ani nepracujú.
Dosť bolo filozofických úvah 😊 Poďme viac konkrétne…

Prečo je teda dôležité poznať to MOJE VO MNE?
Pretože:
1. sebauvedomenie je najdôležitejší pilier emocionálnej inteligencie. Bez uvedomenia si toho, čo sa vo mne odohráva, čo ma formuje, motivuje, ale aj stresuje, nedokážem zvládať negatívne emócie, byť empatický, či na cieľ orientovaný, no ani spoločenský a sociálny

  1. poznať svoje hodnoty a žiť ich transparentne je znakom vedomého a autentického líderstva a to mnohých inšpiruje
    3. viem, v čom ešte môžem rásť, prípadne, čo mám korigovaťZ mojich koučingov a tréningov i bežných rozhovorov s lídrami a zamestnancami som vybrala aspoň niektoré prejavy líderstva, ktoré ľudia hľadajú u svojho lídra a chcú ho preto nasledovať:
  2. dokáže prejaviť svoju ľudskosť a priznať aj svoje slabosti, či obavy.
  3. (nielen) v čase krízy chápe a preberá svoju zodpovednosť a uvedomuje si svoj vplyv na ostatných
  4. dodržiava svoje záväzky a sľuby – resp. „nemá „plané sľuby“… (presný citát 😊)
  5. vníma nálady a emócie v tíme a reflektuje ich, neuteká pred vzťahovými problémami v tíme
  6. zaujíma sa o človeka, dokáže si nastaviť svoj čas tak, aby jeho vedenie iných nebolo len o kontrole plnenia úloh, ale aj o záujme a empatickom vypočutí
  7. je inšpiratívny a podnecuje k rastu a rozvoju

Tak, čo? Nájdete si čas a pohľadáte sami pre seba odpoveď na otázku:
„Prečo práve PRE MŇA by chceli ľudia pracovať?“

——————————————————————–

Byť lídrom je voľba 👍

Maria Ruskova, MBA, ACC (ICF)

🔹Vediem stovky školení a koučingov pre lídrov všetkých úrovní.

🔹Pomáham lídrom a zamestnancom zvládať náročné rozhovory.

🔹Učím, ako odolávať manipulácii a zvládať konflikty vo vedení i v bežnom pracovnom živote.

——————————————————————–

Ak sa vám páčia moje príspevky, sledujte ma LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maria-ruskova-mba-acc-icf-46631417/

 

 

Ďalšie články