Smart

Ako zostať autentickým lídrom aj v kritickej situácii?

Je jednoduché povedať, že líder má byť autentický. Hlavne, keď hovorím o niekom inom. Celkom trefné, že?

Pomerne často dostávam otázku, čo to je „autentický leadership“.

„Autenticita“ znamená „byť sám sebou, byť v súlade so svojimi hodnotami, pocitmi a názormi a prejavovať sa tak aj navonok“. Čo však vtedy, ak líder prežíva strach, hnev a iné negatívne emócie a preukázať svoju autenticitu by reálne mohlo ohroziť jeho pozíciu, prácu, či vzťahy? V reálnom svete si lídri túto otázku dávajú.

Ja osobne odporúčam riadiť sa postojom: „AUTENTICKÝ LÍDER NIE JE TEN, KTO KRIČÍ, KEĎ JE NAHNEVANÝ. AUTENTICKÝ LÍDER JE TEN, KTO POVIE, ŽE JE NAHNEVANÝ“.

Schopnosť verbálne vyjadriť svoje emócie je základom vedomého autentického líderstva.

Sami seba vieme ľahko negatívne ovplyvniť. Napríklad myšlienkami ako:

„Už zas musím ísť na tú šialenú projektovú poradu, zas tam budú tí neschopáci…“

„Tieto rozhovory nikam nevedú, len ma vydierajú a myslia si, že ustúpim.“

V prvom rade PRESTAŇME HODNOTIŤ a začnime popisovať.

„Idem na tú projektovú poradu. Vysvetlím ľuďom, čo potrebujem.“

„Zatiaľ sme nedospeli k záveru. Pokúsim sa nájsť riešenie.“

V momente, keď prestaneme používať hodnotiace súdy, začneme k situácii pristupovať racionálnejšie.

Aby sme dokázali prekonať svoje negatívne nastavenie a zároveň siahli po svojej autenticite skúsme použiť techniku:

„ROZHODOL SOM SA, ŽE …, PRETOŽE CHCEM….“

Napríklad:

„ROZHODOL SOM SA, ŽE pôjdem na tú projektovú poradu PRETOŽE CHCEM, aby ľudia pochopili, čo od nich očakávam.“

„ROZHODOL SOM SA, ŽE budem pokračovať v rozhovoroch, PRETOŽE CHCEM, aby sme sa dohodli.“

Ako zostať autentickým lídrom v kritickej situácii aj napriek negatívnym emóciám?

1. Zabezpečte druhej strane „mentálne bezpečie“:

  • „buďte tvrdý na problém, no mäkký na človeka“ – preukážte, že vnímate pocity a názory druhej strany.
  • neskáčte do reči, parafrázujte a sumarizujte, aktívne počúvajte.

2. Vždy sa pripravte, neimprovizujte:

  • musíte vedieť, čo je vaším cieľom,
  • uvedomte si, čo je vo vašej priamej moci a čo viete priamo ovplyvniť
  • majte pripravené argumenty, nie tvrdenia
  • zistite si všetky informácie a možnosti (ak sú ešte nedostupné alebo zahmlené, buďte pripravený, že sa môže objaviť pocit neistoty a strachu, pripravte sa na zvládnutie situácie s

chladnou hlavou, analyzujte, odosobnite sa, „zapnite rácio“)

2. Komunikujte priamo:

  • nemanipulujte, priznajte, ak nemáte odpovede a vyžiadajte si čas.
  • otvorenou a jasnou komunikáciou viete znížiť stres a zvýšiť pocit dôvery vo vaše rozhodnutia.
  • v prípade verbálneho útoku druhej strany buďte vecný, jasný až chladný.

 

Základom je poznať seba a svoje emócie, vedieť vyjadrovať svoje pocity a nehodnotiť druhých.

 

Otázky na zamyslenie:

Čo Vám pomáha byť autentickým lídrom aj v kritickej situácii?

A čo ešte potrebujete rozvinúť?

 

——————————————————————–

Byť lídrom je voľba 👍

Maria Ruskova, MBA, ACC (ICF)

🔹Vediem stovky školení a koučingov pre lídrov všetkých úrovní.

🔹Pomáham lídrom a zamestnancom zvládať náročné rozhovory.

🔹Učím, ako odolávať manipulácii a zvládať konflikty vo vedení i v bežnom pracovnom živote.

——————————————————————–

Ak sa vám páčia moje príspevky, sledujte ma LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maria-ruskova-mba-acc-icf-46631417/

 

Ďalšie články