Smart

Pokrivené zrkadlo…

… je často používaný termín pre pokrivenú spätnú väzbu, teda takú, ktorá nezodpovedá realite. Buď skreslene chválime a oceňujeme alebo naopak nadmieru a nespravodlivo kritizujeme.

Lídri aj zamestnanci sú často veľmi dobre školení na podávanie spätnej väzby a presne vedia, kedy, čo, ako povedať. Faktom však je, že spätná väzba musí byť hlavne pravdivá a úprimná. A to je možné len ak je vybudovaná kultúra bezpečia, istoty, záujmu o opačný názor, chuti na sebe pracovať…

Paradoxom je, že o pokrivenej spätnej väzbe vedia hlavne tí, ktorí ju dávajú. Líder alebo zamestnanec, ktorí ju dostáva, často netuší, že sa pozerá do krivého zrkadla. No, možno to aj tuší, ale… A to je veľmi nebezpečné nielen pre neho, ale aj ľudí okolo neho a celú firemnú kultúru.

Ak hovoríme o lídroch, položme si niekoľko otázok:

1. Prečo niektorí lídri neprijímajú úprimnú spätnú väzbu na svoju prácu, výkon, vedenie iných?

 • Necítia istotu vo svojej roli a pozícii
 • Neveria vo svoje schopnosti
 • Boja sa konkurencie
 • Neveria, že robia chyby
 • Negatívnu spätnú väzbu vnímajú ako osobný útok

 

2. Prečo by mal líder chcieť kvalitnú a úprimnú spätnú väzbu?

 • Len tak dokáže zvyšovať motiváciu v tíme a len motivovaný tím zvyšuje svoj výkon a stabilitu
 • Zvyšuje svoju dôveryhodnosť a rešpekt v očiach kolegov
 • Stáva sa nasledovaniahodným lídrom

 

3. Ako rozoznať úprimnú spätnú väzbu od tej neúprimnej?

 • Chválu a oceňovanie pitvajme a pýtajme sa na konkrétnosti, nevystačme si len s frázami, nech sú čo ako krásne.
 • Pýtajme sa konkrétne na vypovedané námietky alebo pripomienky
 • Vnímajme spätnú väzbu v kontexte situácie, v ktorej je nám dávaná
 • Hovorí spätná väzba konkrétne o mojom správaní alebo hodnotí moju osobu? (je jedno, či pozitívne alebo negatívne)

 

4. Ako prijať úprimnú spätnú väzbu?

 • Vnímajme ju ako možnosť niečo sa o sebe dozvedieť a vďaka tomu byť ešte lepší
 • Uvedomujme si, že úprimný zamestnanec je mojim spojencom, pretože mu môžem viac veriť
 • Úprimnú spätnú väzbu si postavme ako odrazový mostík pre lepší leadership
 • Uvedomujme si, že sme iba ľudia s chybami a líder, ktorý si vie priznať a napraviť chybu buduje kultúru prepojenia s tímom a kultúru bezpečnej komunikácie

——————————————————————–

Byť lídrom je voľba 👍

Maria Ruskova, MBA, ACC (ICF)

🔹Vediem stovky školení a koučingov pre lídrov všetkých úrovní.

🔹Pomáham lídrom a zamestnancom zvládať náročné rozhovory.

🔹Učím, ako odolávať manipulácii a zvládať konflikty vo vedení i v bežnom pracovnom živote.

——————————————————————–

Ak sa vám páčia moje príspevky, sledujte ma LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maria-ruskova-mba-acc-icf-46631417/

 

Ďalšie články